Verlies in het leven, een rouwproces en sterven zijn onlosmakelijk verbonden aan het leven.

Het verlies van je gezondheid, verlies van het leven wat jij of je dierbare had kan zomaar worden verstoord door gebeurtenissen waar je geen invloed op hebt.

Je komt vaak gedwongen in een nieuwe levenssituatie terecht. Rouw ontstaat door een geleden verlies. Het leven neemt een nieuwe wending die heel ingrijpend kan zijn en een diep verdriet met zich mee kan brengen. Heb je zelf de kracht om de nieuwe levenssituatie te aanvaarden? Kun je berusten of wordt je opstandig? En mogen alle emoties er zijn? Op welke wijze kunnen familie, vrienden of bekenden tot steun zijn? Of is dat te moeilijk. Binnen alle ingrijpende veranderingen die plaats vinden is het belangrijk tijd te nemen voor je zelf en voor elkaar. Sommigen mensen kunnen dat alleen anderen willen daar bij geholpen worden.